Ekspertyzy budowlane

Ekspertyzy techniczne i budowlane budynków - Warszawa

Ocena technicza budynków

Nasi eksperci budowlani wykonają dla Ciebie ekspertyzę budowlaną i ocenę stanu technicznego budynków

Ekspertyzy techniczne i budowlane Warszawa

Nasi eksperci wykonują ekspertyzy budowlane

Ekspertyzy techniczne oraz ekspertyzy budowlane wykonujemy na terenie Warszawy oraz innych miast. Wykonujemy je na zlecenie właściciela lub użytkownika obiektu, który ma wątpliwości, dotyczące stanu technicznego budynku lub jakości wykonania robót budowlanych. Nasi specjaliści wykonają ocenę stanu technicznego budynku, a następnie opiszą swoją pracę tworząc na piśmie tworząc ekspertyzę budowlaną - Warszawa.

Wykonujemy ekspertyzy techniczne i budowlane w wielu przypadkach w Warszawie. Zarysowania ścian, zawilgocenie ścian, niskie temperatury wewnątrz budynku, to tylko niektóre z powodów dla których właściciele obiektów w Warszawie zamawiają wykonanie ekspertyzy technicznej. W sporządzonym opracowaniu dla potrzeb ekspertyzy budowlanej zawarte są informacje dotyczące znalezionych wad technicznych, ich przyczyn, a także sposobów ich usunięcia.

Oprócz stworzenie kompleksowej ekspertyzy technicznej pomagamy naszym klientom na terenie Warszawy również w kolejnych etapach od strony prawnej. Wykonując ekspertyzy techniczne w Warszawie kierujemy się warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych, rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, prawem budowlanym oraz co równie istotne, wiedzą i doświadczeniem z zakresu sztuki budowlanej.

Ekspertyzy techniczne, wykonywane przez naszych ekspertów budowlanych, sporządzone są na podstawie oględzin oraz pomiarów wykonywanych na miejscu w Warszawie. W zależności od rodzaju wad i usterek, które zostały wskazane przez klienta, mierzone są odpowiednie parametry techniczne (ugięcia, temperatura, wilgotność, szerokość rys itd). Stawiana przez ekspertów budowlanych diagnoza w ekspertyzie technicznej jest poparta konkretnymi danymi liczbowymi zdobytymi w czasie pobytu w budynku.

Ekspertyzy budowlane oraz ekspertyzy techniczne wykonujemy na terenie miasta Warszawa i okolic. W razie potrzeby możemy wykonać ekspertyzy również w innych rejonach po wcześniejszym uzgodnieniu.

Wykonane przez nas ekspertyzy budowlane (ekspertyzy techniczne) w Warszawie zawierają m.in

 • Opis przedmiotu i celu opracowania
 • Opis techniczny (wymiary, materiały, rozwiązania konstrukcyjne)
 • Opis wykonanych badań i pomiarów
 • Dokumentacje rysunkową i fotograficzną badanych elementów
 • Obliczenia techniczne (jeśli były przeprowadzone)
 • Wnioski techniczne, znalezione wady techniczne, błędy budowlane oraz sposoby i możliwości ich naprawy
wady ukryte mieszkań z rynku wtórnego i pierwotnego
Opinie, oceny techniczne i budowlane Warszawa

Wykonujemy oceny stanu technicznego budynków i mieszkań

Nasi eksperci budowlani wykonują opinie techniczne, oceny techniczne budynków oraz opinie budowlane na terenie miasta Warszawa i okolic. Wykonujemy je na zlecenie właściciela lub użytkownika mieszkania bądź budynku, który ma wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu budowlanego w Warszawie.

Ocena stanu technicznego budynku, opisana w opinii technicznej może pomóc w uniknięciu wielu problemów. Warto wykonać ocenę techniczną budynku w Warszawie lub mieszkania przed jego zakupem. Koszt wykonania opinii budowlanej jest niewspółmiernie niski do późniejszych kosztów i problemów, które mogą pojawić się, jeśli budynek będzie miał wady i usterki. Opinie budowlane warto wykonać również w mieszkaniu lub budynku w którym już mieszkamy, a w których zauważamy niepokojące objawy, jak np. spękania ścian, zawilgocenie elementów budowlanych czy problemy ze szczelnością lub zamykaniem okien czy drzwi. Nasi eksperci budowlani, tworząc opinię techniczną w której poddają ocenie sten techniczny obiektu budowlanego, zdiagnozują przyczyny danego stanu rzeczy i wskażą sposoby ich rozwiązania.

Nasi eksperci wykonują opinie techniczne (Warszawa)po wizji lokalnej i dokładnym przeanalizowaniu problemu. Niekiedy same oględziny nie będą wystarczające i będzie potrzeba wykonania bardziej szczegółowego opracowania, tj. ekspertyzy budowlane. W opinii technicznej na piśmie opisujemy zauważone usterki, przyczyny ich powstania oraz wskazujemy, jak należało ich uniknąć i kto popełnił błąd w sztuce budowlanej.

Ocena stanu technicznego budynku pomoże w wielu spornych sytuacjach. Wiele problemów w użytkowaniu mieszkania lub budynku wynika z błędów popełnionych przez wykonawców oraz z oszczędności lub oszustwach w rodzaju użytych materiałów budowlanych. Nasi eksperci budowlani sprawdzą dokładnie stan techniczny i w opinii technicznej przedstawią dokładną ocenę wszystkich elementów.

Opracowanie stworzone przez naszych ekspertów budowlanych daje konkretne informacje o stanie technicznym budynku w Warszawie i daje odpowiedź na pytanie, jak daną usterkę naprawić bądź czy są przesłanki, aby wystąpić do wykonawcy o naprawę źle wykonanej pracy. Wykonując opinie techniczną, czyli opinię budowlaną kierujemy się przepisami prawa, rozporządzeniami, eurokoadami oraz doświadczeniem i znajomością sztuki budowlanej. Ocena stanu technicznego budynku, która zawarta jest w naszej opinii technicznej, pomoże również zyskać pewność na temat bezpieczeństwa użytkowania obiektu.

Opinia techniczna, w której tworzymy ocenę stanu technicznego budynku lub mieszkania, jest potrzebna między innymi, gdy :

 • Widać pęknięcia lub zarysowania ścian, stropów
 • W budynku widać zawilgocenie ścian
 • W budynku pomimo ogrzewania jest niska temperatura
 • Planujemy zakup budynku lub mieszkania z rynku wtórnego
 • Mamy wątpliwości dotyczące jakości wykonania prac wykończeniowych
 • Mamy wątpliwości dotyczące jakości wykonania elementów konstrukcji

Ekspertyzy budowlane wykonujemy dla osób prywatnych, firm, deweloperów, jak również wielu organów administracji publicznej: urzędy, ministerstwa, które darzą nasze usługi zaufaniem.

Wady ukryte

Wady ukryte mieszkań z rynku wtórnego i pierwotnego Warszawa

Kupując mieszkanie z rynku wtórnego lub z rynku pierwotnego w mieście Warszawa, jesteśmy narażeni na wady ukryte, które dostrzegamy dopiero po pewnym czasie od zakupy. Wady ukryte mogą być bardzo uciążliwie lub nawet niebezpieczne dla zdrowia i życia. Kupując mieszkanie z rynku wtórnego lub pierwotnego w Warszawie nie jesteśmy zawsze w stanie znaleźć wszystkich jego wad, gdyż niekiedy ze względu na trwające procesy chemiczne, fizyczne i inne oddziaływania, pojawiają się one w mieszkaniu lub budynku po pewnym czasie. Wady ukryte zakupionego mieszkania mogą przysporzyć nowemu właścicielowi wiele problemów i kosztów. Wady ukryte mieszkania z rynku wtórnego nie powinny być lekceważone i nie trzeba się z nimi godzić. Możemy uzyskać odszkodowanie za wady ukryte mieszkania w mieście Warszawa z rynku wtórnego.

Nasi specjaliści zbadają wady, które pojawiły się w Państwa mieszkaniu lub budynku w Warszawie. Wykonamy dokładne oględziny, stworzymy profesjonalną ekspertyzę w której opiszemy zauważone wady, przyczynę ich powstania, sposób rozwiązania problemu oraz wskażemy na jakim etapie budowy zostały popełnione błędy i kto jest za nie odpowiedzialny. Wady ukryte mieszkania z rynku wtórnego i pierwotnego muszą być szczegółowo opisane i zbadane, aby móc skutecznie rościć swoje prawa. Nasi doświadczeni eksperci budowlani rzetelnie zbadają stan techniczny mieszkania, a prawnicy poprowadzą sprawę od strony pism oraz prawnych argumentów. Te informacje są niezbędne, aby domagać się naprawy, odszkodowania, obniżenia ceny od sprzedawcy z tytułu rękojmi. Rękojmia za wady ukryte obowiązuje przy zakupie z rynku wtórnego mieszkań, domów i innych budynków.

Kodeks cywilny reguluje zasady rękojmi za wady ukryte. Określa on również terminy w jakich takie wady należy zgłosić. Istotny jest czas reakcji dlatego jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące stanu technicznego swojego mieszkania, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Sprawne wykonanie opinii technicznej i zgłoszenie wad ukrytych to sprzedawcy zwiększa szansę na pozytywne rozwiązanie sprawy. Zwlekanie z tą decyzją może doprowadzić do faktu, że ustawowe terminy na zgłoszenie wad ukrytych mieszkania, domu lub budynku miną.

W naszej firmie kompleksowo obsługujemy sprawę sporu o wady ukryte mieszkania z rynku wtórnego i pierwotnego w Warszawie. Nasi eksperci budowlani wraz z naszymi prawnikami, pomogą Państwu wygrać spór. Więcej informacji o pomocy prawnej w zakładce prawnik budowlany.

 • Wykrawanie wad ukrytych mieszkań z rynku wtórnego i pierwotnego
 • Tworzenie ekspertyz budowlanych w Warszawie dotyczących wad ukrytych
 • Prowadzenie spraw z tytułu rękojmi za wady ukryte
 • Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z wadami ukrytymi i rękojmią od strony technicznej i prawnej
Prawnik budowlany Warszawa

Pomoc prawna w roszczeniach z tytułu wad ukrytych i błędów w sztuce budowlanej

Nasi prawnicy w Warszawie we współpracy z ekspertami budowlanymi pomogą Państwu walczyć o swoje prawa. W Państwa imieniu będziemy kontaktować się ze sprzedawcą, bądź firmą budowlaną. Powołując się na wykonane opinie techniczne i ekspertyzy budowlane, będziemy walczyć o odszkodowanie, naprawę błędów, zwrot pieniędzy bądź obniżenie ceny - w zależności od konkretnej sytuacji. Nasze doświadczenie i współpraca inżynierów z prawnikami daje Państwu pewność, że sprawa będzie prowadzona kompleksowo i profesjonalnie przed jeden zespół. Pomagamy przy:

 • Wady ukryte mieszkań
 • Niepoprawnie wykonane prace wykończeniowe
 • Niepoprawnie wykonane prace konstrukcyjne
 • Odszkodowania, zwroty pieniędzy, zmniejszanie cen